Hur påverkar alkoholanvändning båtoperatörer och passagerare?

schedule
SKRIVEN
3 Nov 2023

Vi påminns ofta av kunniga personer om att alkohol och körning är en mycket farlig kombination.

Därför borde det inte komma som en överraskning att höra samma råd när man ger sig ut med båt; men hur påverkar konsumtion av alkohol dem som driver båtar och dem som är passagerare på båtar?

De mest typiska konsekvenserna av att köra båt under påverkan (även känt som BUI) inkluderar nedsatt omdöme, försenade reaktionstider och att ramla över bord. Det är den typen av saker som antingen radikalt kan förändra en persons liv eller ta deras liv.

Nu, låt inte sjömansmössan trilla av ditt huvud, för vi ska undersöka den här frågan.

Vilka effekter har alkohol på båtförare?

Att dricka alkohol före eller under drift av ett fartyg kan få en rad negativa konsekvenser. Det är dock viktigt att komma ihåg att följderna av överdriven alkoholkonsumtion på båtar kan ta en av två former. Antingen skadar du dig själv (eller de andra passagerarna) eller så hittar du en enkel väg till himlen.

Enligt United States Coast Guard är alkohol en bidragande faktor i ett betydande antal dödliga båtolyckor. År 2021 var alkoholen ansvarig för 16 procent av de 658 dödsfall som inträffade på fritidsbåtar. Trots att rapporten inte behandlade skador som inte var dödligt relaterade till alkohol, har vi inget annat val än att dra slutsatsen att de utgör en betydande del av de 2 641 fallen.

1. Effekter på kognitiv funktion:

Alkohol är en depressant för centrala nervsystemet, och dess effekter på kognitiv funktion kan påverka en persons förmåga att fatta rimliga beslut och beslut när de driver en båt. Även måttlig alkoholkonsumtion kan påverka en persons förmåga att fokusera och reagera korrekt på förändrade förhållanden på vattnet, samt försenade reaktionstider. Nedsatt kognitiv funktion på en båt kan vara katastrofal, eftersom förmågan att fatta snabba och välgrundade beslut är avgörande för att undvika olyckor och navigera säkert.

2. Nedsatta motoriska färdigheter:

En av de främsta riskerna kopplade till att dricka alkohol medan man driver en båt är en betydande förlust av ens motoriska färdigheter. Bra koordination och balans är avgörande för säker segling, men alkohol kan dramatiskt påverka dessa egenskaper.

Dock kan båtförare ha svårt att framgångsrikt styra och kontrollera sina farkoster. När alkoholen påverkar en persons motoriska färdigheter kan även enkla uppgifter som styrning, bibehållande av en jämn takt och undvikande av hinder bli svåra, om inte dödliga.

3. Risk för olyckor och kollisioner:

Att köra båt under påverkan av alkohol ökar risken för en olycka eller kollision på vattnet. Nedsatt omdöme och långsammare reaktionstider kan resultera i riskabla situationer såsom kollisioner med andra båtar, bryggor eller naturliga hinder.

Emellertid kan dessa händelser resultera i allvarliga skador eller till och med dödsfall. Olyckor till havs kan ha allvarliga konsekvenser på grund av den begränsade tillgängligheten av akut medicinsk behandling. Det är viktigt att förstå att chansen för en olycka inte är enbart spekulativ; det är en verklig och potentiellt livshotande konsekvens av att köra båt medan man är berusad.

4. Alkohol och vattensäkerhet:

Alkohol och vattensäkerhet är ingen bra mix, vilket är särskilt viktigt att komma ihåg när man är ute med båt. Blandningen av vatten och alkohol kan öka risken för drunkning, särskilt för dem som kan falla över bord.

Dessutom kan funktionshindrade personer ha svårt att förbli lugna och fatta kloka beslut i stressiga situationer. Alkohol kan också påverka kroppens reaktion på kallt vatten, vilket kan vara problematiskt när man seglar i kallare områden eller under oväntat dåligt väder.

När alkoholen stör kroppens normala funktioner ökar risken för hypotermi avsevärt.

Vikten av utvalda förare:

Att ha en båtförare som inte är berusad är högsta prioritet. Att välja en nykter förare säkerställer att det alltid finns någon som har befälet över båten, är beredd att hantera eventuella situationer som kan uppstå och fattar rationella beslut.

Planera alltid i förväg och utse en nykter förare om du har för avsikt att dricka alkoholhaltiga drycker när du är ute på vattnet. Denna enkla, men mycket effektiva, åtgärd kan rädda liv och förhindra olyckor.

Böter för att köra båt under påverkan:

Den blodalkoholkoncentration som krävs för att en fritidsbåtoperatör ska anses vara lagligt berusad varierar från stat till stat.

De flesta stater anser dock att en person är lagligen berusad om deras blodalkoholkoncentration (BAC) ligger mellan 0,08 och 0,10 procent. Lagens handhavare kommer att använda en alkoholmätare, blodprov eller urinprov för att upptäcka blodalkoholhalten (BAC).

Förövare av båtkörning under påverkan, ibland känd som BUI, kan möta ekonomiska böter, suspension eller indragning av sitt båtförarbevis och möjligtvis fängelsestraff.

Konsekvenserna av att köra båt berusad kan variera beroende på omständigheter såsom operatörens blodalkoholkoncentration (BAC) och antalet andra personer som driver båtar samtidigt.

Fara med båtkörning under påverkan:

Att köra båt under påverkan kan vara extremt farligt både för föraren och passagerarna. Enligt United States Coast Guard,

"En båtförare som har en blodalkoholkoncentration av 0,10% eller högre förväntas vara över tio gånger mer benägen att dö i en båtolycka än en båtförare med en blodalkoholkoncentration på noll. Passagerare löper också en betydligt högre risk för skador och död, särskilt om de också dricker."

När man kör båt under påverkan möter föraren och deras besökare risker utöver dem som uppstår vid vanlig båtkörning. Låt oss prata om de varierande faror som förare och passagerare som har druckit ställs inför.

1. Föraren:

Försämrat och förvärrat omdöme, syn, balans och koordination är några av de negativa effekterna av alkohol. Därför är båten mer benägen att välta, och föraren är mindre benägen att vara medveten om potentiella risker eller andra personer i vattnet.

2. Passagerare:

På grund av försämring av omdöme, syn, balans och koordination som alkohol medför, är en berusad passagerare lika farlig som en berusad förare.

Till och med nyktra båtförare löper risk att bli distraherade av berusade passagerare. Alkoholkonsumtion ökar risken för att en passagerare ska halka över bord.

En person som har druckit kan ha svårt att skilja mellan upp och ner i vattnet, vilket kan få dem att simma ner i poolens botten istället för uppåt.

Alkoholens laglighet och ansvar:

Det är förbjudet att dricka och köra, oavsett om det är i en bil eller på en båt. Om en olycka inträffar under båtkörning under påverkan kommer personen att straffas eller kanske fängslas.

Straffen varierar från stat till stat och land, men det är bäst att anta att det alltid är olagligt för att undvika problem.

I USA kan en påkommen förare förlora sitt körkort, förutom de tidigare nämnda straffen.

Laglig alkoholkonsumtion:

Även om det inte är rekommenderat att dricka och köra, kan personer på en båt konsumera en till två standarddrinkar. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) rekommenderar 33 centiliter av en 5% alkoholdryck eller 4,5 centiliter av en 40% alkoholdryck som en standard. Om du avser att köra båt, ge dig själv minst en timmes vila mellan serveringarna.

Vanliga frågor:

Q1. Vilka andra faror innebär det att dricka alkohol medan man är ute med båten?

Drickande kan förvärra sjösjuka. Om du vet att du är benägen för sjösjuka, försök att undvika att dricka så mycket som möjligt; annars kan resan bli ännu obehagligare.

Q2. Vad händer om man blir påkommen med att köra båt under påverkan?

I sådana fall stoppas kryssningen och båten återlämnas till stranden eller bryggan. Det är också möjligt att båten kommer att beslagtas.

Q3. Är den 1 till 2-dryckesgränsen per person absolut?

Många faktorer, inklusive kön och ålder, påverkar varje persons gräns. Även om vissa människor kan dricka mer utan att bli berusade anses 1 till 2 drinkar vara minimum för ansvarsfullt drickande.

Avslutning:

Till sist har alkoholkonsumtion en betydande påverkan både på båtförare och passagerare. Båtkörning under påverkan är ett riskabelt val på grund av nedsatt kognitiv funktion, motoriska förmågor, ökad olycksrisk och rättsliga konsekvenser.

För att främja säker båtkörning, undvik att dricka alkohol medan du är på vattnet och välj en nykter förare för att säkerställa allas säkerhet. Ansvarsfulla båtkörningspraxis, utbildning och öppen kommunikation kan alla bidra till att förbättra vattensäkerheten och göra båtkörningen mer njutbar för alla.

Shop With MarineBroker!
Get Access To Handpicked Boat Accesories in our Shop

Fler nyheter

Vem är skyldig att hålla en ordentlig uppsikt när man färdas med båt?
Hur man kör en pontonbåt?
Är elektriska båtmotorer bra?
Var man parkerar sina båtar
Vilka båtar är mest pålitliga?
När kommer elektriska båtar vara tillgängliga?
Vem uppfann båtar?
Vad är jetbåtar?
Vad man ska ha på sig på en båt.
Kommer båten att bli eldriven?

From Our Boat Database

Gobbi 21 Sport
Aquanaut Hommage 52 Sportage
AB Inflatables Navigo 10 VS
Apex A-11 T
AS 26 GL
Sanlorenzo Verveine
AB Yachts Adriatic Blues
Aeolos P45
Agantur Shipyard Surreya
Prestige Yachts 460 Fly
Get FREE access to our boating newsletter
Enter your email below to get access
👇
We have the highest respect for your inbox and only send the best, helpful content.
Dela med sig