Var byggs båtarna?

schedule
SKRIVEN
3 Nov 2023

Design och konstruktion av båtar och deras komponenter kallas "båtbygge". Detta består åtminstone av en skrov, tillsammans med de nödvändiga framdrivnings-, mekaniska, navigations-, säkerhets- och andra system som ett fartyg kräver.

Båtar kan hittas i en mängd olika designer, storlekar och konstruktionsmetoder på grund av de olika ändamål för vilka de designades, de material som är tillgängliga eller de kulturella traditionerna i sina respektive regioner. Kanotliknande båtar har använts sedan urtida tider, och många kanotdesigner används fortfarande idag för transport, fiske och andra fritidsaktiviteter över hela världen. Fiskebåtar kommer i en mängd olika designer, vilket delvis beror på behovet av att anpassa sig till olika lokala förhållanden. Segelbåtar, pontonbåtar och skidbåtar är alla exempel på nöjesbåtar. Husbåtar är tillräckligt mångsidiga för att fungera som semesterboende och permanenta bostadsutrymmen. Mindre båtar kan fungera som ett transportmedel eller bära gods (lättning) till och från större fartyg. Livbåtar används för att rädda människor och hålla dem säkra. En båts framdrivning kan komma från olika källor, inklusive mänsklig kraft (som i roddbåtar), vindkraft (som i segelbåtar) eller motorpower (t.ex. propellerdrivna motorbåtar drivna av bensin eller dieselmotorer).

Skeppsvarv - Platsen för båtbygge

Skepp kan konstrueras och underhållas på ett skeppsvarv, ibland kallat varv. Yachter, fartyg som används av militären, kryssningsfartyg och andra last- eller passagerarfartyg kan falla under denna kategori. Varv är ofta kopplade till aktiviteter som är relaterade till underhåll och bas, i motsats till skeppsvarv, som oftare är kopplade till konstruktionen av nya fartyg från grunden. Det är vanligt att använda termerna omväxlande, delvis eftersom utvecklingen av varv och skeppsvarv ofta har resulterat i att båda enheternas funktioner ändras eller sammanfogas.

Australien, Brasilien, Kina, Kroatien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Indien, Irland, Italien, Japan, Nederländerna, Norge, Filippinerna, Polen, Rumänien, Ryssland, Singapore, Sydkorea, Sverige, Taiwan, Turkiet, Ukraina, Storbritannien, Förenta staterna, och Vietnam är några av de länder som har betydande båtbyggeindustrier. I jämförelse med Asien, där länder vanligtvis har färre stora företag, är båtbyggeindustrin i Europa mycket mer splittrad. Varv som ägs eller drivs av den nationella regeringen eller flottan används för att konstruera eller underhålla många marina fartyg.

Skeppsvarv är vanligtvis belägna nära vattendrag, såsom havet eller tidvattensfloder, för att underlätta enkel tillgång för de fartyg de betjänar. Till exempel kan skeppsvarv hittas längs många floder i Storbritannien.

En närmare titt på en storskalig tillverkare

Enligt företagets webbplats är Sea Ray den "största tillverkaren" av fritidsbåtar i världen. Sea Ray var en tidig pionjär inom tillverkningen av båtar i glasfiberförstärkt plast (FRP), grundad 1959 av Cornelius Ray. Brunswick Corporation köpte Sea Ray 1986. År 2016 rapporterade företaget försäljning på 3,8 miljarder dollar, varav 1,14 miljarder dollar kom från sin båtgrupp, som inkluderar Bayliner, Meridian, Boston Whaler och tillverkare av aluminium- och pontonbåtar.

Sea Ray har två anläggningar, en som producerar mindre båtar nära Tellico Lake, Tennessee, och den andra som producerar större båtar i Palm Coast, Florida. Tillsammans producerar de 40 olika modeller i storlekar från 19 till 65 fot. Dessutom äger Brunswick motortillverkaren Mercury Marine, som står för cirka hälften av företagets intäkter och erbjuder tekniskt stöd till Sea Ray-designgruppen.

Båtars historia - när uppfanns de första båtarna?

Båtars historia föregår historien om någon civilisation och utgör den tidigaste indikationen på användningen av skriftspråk. Det var inte moderna människor som byggde de första båtarna; deras förfäder, Homo Erectus, gjorde det för ungefär 800 000 år sedan. Detta är troligen hur moderna människor spreds från Afrika till resten av världen. Enligt fynd från arkeologiska utgrävningar dateras världens äldsta båt till mellan 8200 och 7600 f.Kr. Det var holländarna som upptäckte denna kanot, som de kallar Pesse-kanoten. Det var en urholkad trädstam, vilket innebar att den var tre fot lång och konstruerad av bark från en Pinus Sylvestris-träd.

Emellertid tror många forskare att båtar också användes flitigt under den perioden. Det kan utläsas från det faktum att den första avbildningen av ett skepp gjordes på en klippavsättning i Azerbajdzjan cirka 10 000 år före vår tideräkning! Den föreställde en redbåt med cirka 20 män ombord. En annan typ av forntida vattenfarkost är känd som Uru, och det var en snabb båt som främjade forntida sjöfart. Den konstruerades, byggdes och togs i bruk utanför Indiens kust. Beypore, en by i södra Kerala, har producerat bevis som antyder att den användes. De forntida araberna och grekerna använde dessa båtar för att ägna sig åt sjöhandel. Under de tidiga århundradena kunde dessa båtar transportera cirka 400 ton gods.

Båtar har genomgått gradvis men konstant utveckling genom historien, med varje ny iteration som formas av tidens krav och teknologiska framsteg. Till exempel var antika båtar relativt enkla i sin konstruktion och hade mycket enkla designer.

De kallades flottar, och materialen som användes för att bygga dem inkluderade träbark, vass och trästockar. Papyrusvass användes för att bygga dessa pålitliga flottar i det forntida Egypten, och flottarna var kända för sin styrka. Det finns bevis i form av grottmålningar och reliefsniderier som antyder att de äldsta typerna av flottar också användes i andra delar av världen, inklusive Kuwait, Peru, Bolivia, Påskön och Skandinavien.

Var byggs kryssningsfartyg?

Har du någonsin undrat, "Var byggs kryssningsfartyg?" Kryssningsfartyg byggs på skeppsvarv. Dessa industriella anläggningar, som förståeligt nog är belägna i hamnstäder längs floder eller nära havet, utgör startpunkten för världens enorma fartygs och deras mindre släktingar.

Skeppsbyggnad är konstruktionen av fartyg och andra flytande fordon.

Skeppsvarv är de typiska platserna för dessa operationer, eftersom de är utformade för att rymma dem. Den industriella revolutionen gjorde det möjligt att använda nya material och designer, vilket ledde till en betydande förändring i skeppsbyggnadspraxis. Processen att konstruera nya fartyg och reparera befintliga, oavsett om det är för civil eller militär användning, kallas "skeppsbyggnad." En jämförbar praxis är känd som "båtbyggnad," och den avser konstruktionen av båtar.

Konstruktion, Material och Metoder

Trä

Trä har alltid varit det föredragna materialet för båtbyggnad, både för skrovet och sparrarna. Det finns i överflöd och är enkelt att manipulera. Det är ett vanligt val för konstruktionen av jollar och segelbåtar, vilka är fartyg som är mindre än sex meter (20 fot) i längd. Dess motståndskraft mot nötning påverkas av träets hårdhet och densitet, och det kan försämras om sötvatten eller marina organismer tillåts tränga in i träet. Dess motståndskraft mot nötning påverkas av träets densitet.

Spånskiva

Spånskiva är ett mycket populärt material för DIY-projekt, men endast marinspånskiva konstruerad med vattenresistenta lim och även laminat bör användas. Billig konstruktionsspånskiva har ofta hålrum i de inre skikten, vilket gör den olämplig för båtbyggnad eftersom hålen absorberar fukt, påskyndar rötningsprocessen och fysiskt försvagar spånskivan.

Metallerna järn och stål

Antingen i plåtform eller plåtform när man bygger helmetallskrov eller isolerande strukturella komponenter. Det är kraftfullt men klumpigt (även om skrovets tjocklek kan vara mindre). Generellt sett är det cirka 30 procent tyngre än aluminium, och det är också något tyngre än polyester. Om inte materialet skyddas från vatten kommer det att korrodera (vanligtvis genom en målning). Svetsade eller bultade anslutningar används för att montera moderna stålelement.

Glasfiber

På grund av dess förmåga att återanvända en honform som bas för båtens form används ofta glasfiber (också känt som glasfiberförstärkt plast eller GRP) för tillverkning av båtar istället för andra material. Den resulterande strukturen är robust när den utsätts för spänning. För att uppnå den nödvändiga styvheten är det dock ofta nödvändigt att antingen lägga upp den med flera tunga lager av hartsätt glasfiber eller förstärka den med trä eller skum. GRP-skrov är vanligtvis inte brandsäkra och ger inte mycket skydd mot korrosion.

Vanliga frågor

1. Var byggs majoriteten av fartyg?

Mer än nittio procent av all skeppsbyggnad sker i endast tre länder: Kina, Sydkorea och Japan.

2. Var tillverkas fartyg och båtar?

Skeppsbyggnad avser processen att bygga fartyg och andra typer av vattenfordon. Skeppsvarv är de typiska platserna för dessa operationer, eftersom de är utformade för att rymma dem.

3. Byggs fartyg i USA?

Nuförtiden är de enda passagerarfartygen som byggs i USA amerikanska flaggan.

4. Vilket land tillverkar de bästa fartygen?

Trots att 9 miljarder USD subtraherades från dess totala värde för 2019, behåller Japan sin position som nationen med den mest värdefulla flottan, vilket är lite över 108 miljarder USD. Detta tapp kan till stor del tillskrivas nedgången i värdena inom sektorn för torrlast, som hade ett mediokert 2019 och en ännu sämre start på 2020 än föregående år.

5. Vilket land bygger kryssningsfartyg?

Italien, Tyskland och Sydkorea är länderna som ansvarar för att producera flest kryssningsfartyg. Skeppsvarv är platserna där kryssningsfartyg byggs. De flesta skeppsvarv är belägna vid floder eller kuster som påverkas av tidvatten. Det finns ytterligare skeppsvarv belägna på olika platser i världen, men dessa är de mest framstående.

Avslutande ord

Processen att konstruera nya fartyg och reparera befintliga, oavsett om det är för civil eller militär användning, kallas "skeppsbyggnad." En jämförbar praxis är känd som "båtbyggnad," och den avser konstruktionen av båtar.

Shop With MarineBroker!
Get Access To Handpicked Boat Accesories in our Shop

Fler nyheter

Hur man knyter en båt till en brygga
Hur man seglar - En omfattande guide
Hur påverkar alkoholanvändning båtoperatörer och passagerare?
Hur du får din kaptenslicens.
Vad är ett djupgående på en båt?
Båtuthyrning för nybörjare: En omfattande guide om hur du hyr en båt
Hur Håller de Flesta Ankare en Fritidsbåt på Plats?
Vad är en båtplats?
Är marina anläggningar redo för elbåtar?
Hur man kör en pontonbåt?

From Our Boat Database

3D Tender XPRO 490
Abeking & Rasmussen Castor
Alumacraft Competitor 175 Tiller
Sanlorenzo Fortuna
Alumacraft FLT 1650 AW
Amels Chesella
Sanlorenzo Lemon Tree
Bayliner 702 Cuddy
Alliaura Sur L’eau
Alubat Cigale 15 QR
Get FREE access to our boating newsletter
Enter your email below to get access
👇
We have the highest respect for your inbox and only send the best, helpful content.
Dela med sig