Hvordan påvirker alkoholbruk båtførere og passasjerer?

schedule
SKREVET
4 Nov 2023

Vi blir ofte minnet av kunnskapsrike personer om at alkohol og kjøring er en svært farlig kombinasjon.

Derfor bør det ikke komme som en overraskelse å høre det samme rådet når du skal ut med båt; men hvordan påvirker alkoholkonsum de som opererer båter og de som er passasjerer på båter?

De mest typiske resultatene av båtliv under påvirkning (også kjent som BUI) inkluderer svekket dømmekraft, forsinkede reaksjonstider og fall over bord. Dette er ting som enten radikalt kan endre en persons liv eller ta livet deres.

Nå la ikke båtskipperhatten falle av hodet ditt, for vi skal undersøke denne saken.

Hva er effektene av alkohol på båtførere?

Å drikke alkohol før eller mens du opererer et fartøy kan ha en rekke negative konsekvenser. Imidlertid er det viktig å huske at konsekvensene av overdreven alkoholkonsum på båter kan komme i en av to former. Enten skader du deg selv (eller de andre passasjerene), eller så finner du en enkel vei til himmelen.

Ifølge United States Coast Guard er alkohol en medvirkende faktor i en betydelig del av dødelige båtulykker. I 2021 var alkohol ansvarlig for 16 prosent av de 658 dødsfallene som skjedde på fritidsbåter. Selv om rapporten ikke adresserte skader som ikke var dødelig relatert til alkohol, har vi ikke annet valg enn å anta at de utgjør en betydelig del av de 2 641 hendelsene.

1. Effekter på kognitiv funksjon:

Alkohol er en sentralnervesystemnedbryter, og dens effekter på kognitiv funksjon kan svekke en persons evne til å treffe fornuftige beslutninger når de opererer en båt. Selv moderat alkoholbruk kan påvirke en persons evne til å fokusere og svare korrekt på endrede forhold på vannet, samt forsinke reaksjonstider. Redusert kognitiv funksjon på en båt kan være katastrofal, da evnen til å ta raske og begrunnede beslutninger er avgjørende for å unngå ulykker og navigere trygt.

2. Nedsatte motoriske ferdigheter:

En av de største risikoene knyttet til alkoholinntak mens man opererer en båt er en betydelig svekkelse i ens motoriske ferdigheter. God koordinasjon og balanse er avgjørende for trygg seiling, men alkohol kan dramatisk påvirke disse egenskapene.

Båtførere kan finne det vanskelig å styre og kontrollere båtene sine på en vellykket måte. Når alkohol påvirker en persons motoriske ferdigheter, kan selv enkle oppgaver som styring, opprettholdelse av en jevn hastighet og unngåelse av hindringer bli vanskelig, om ikke dødelig.

3. Risiko for ulykker og kollisjoner:

Båtliv under påvirkning av alkohol øker sannsynligheten for en ulykke eller kollisjon på vannet. Svekket dømmekraft og langsommere reaksjonstider kan føre til farlige situasjoner som kollisjoner med andre båter, kaier eller naturlige hindringer.

Imidlertid kan slike hendelser føre til alvorlige skader eller til og med død. Ulykker til sjøs kan ha alvorlige konsekvenser på grunn av begrenset tilgang til akuttmedisinsk behandling. Det er viktig å forstå at sjansen for en ulykke ikke er bare spekulativ; det er en reell og potensielt livstruende konsekvens av å drive båt i beruset tilstand.

4. Alkohol og vannsikkerhet:

Alkohol og vannsikkerhet passer ikke sammen, noe som er spesielt viktig å huske på når du er ute og seiler. Blandingen av vann og alkohol kan øke risikoen for drukning, spesielt for de som kan falle over bord.

I tillegg kan funksjonshemmede personer ha problemer med å holde seg rolige og ta gode beslutninger i stressende situasjoner. Alkohol kan også hemme kroppens respons på kaldt vann, noe som kan være problematisk når du seiler i kaldere områder eller i uventet dårlig vær.

Når alkohol forstyrrer kroppens normale funksjoner, øker risikoen for hypotermi betydelig.

Viktigheten av utpekte førere:

Å ha en båtfører som ikke er beruset, er en høy prioritet. Å velge en edru fører sikrer at det alltid er noen som styrer båten, er forberedt på å håndtere eventuelle situasjoner som måtte oppstå, og tar rasjonelle beslutninger.

Planlegg alltid på forhånd og utpeke en edru fører hvis du har til hensikt å drikke alkohol mens du er på vannet. Denne enkle, men svært effektive, prosedyren kan redde liv og forhindre ulykker.

Straff for båtliv under påvirkning:

Blodalkoholkonsentrasjonsområdet der en fritidsbåtfører anses som lovlig beruset varierer fra stat til stat.

Imidlertid anser de fleste stater en person for å være lovlig beruset hvis blodalkoholkonsentrasjonen deres (BAC) er mellom 0,08 og 0,10 prosent. Lovhåndhevelsesmyndigheter vil bruke en alkometer, blodprøve eller urinprøve for å påvise blodalkoholinnhold (BAC).

Førere som blir tatt for båtliv under påvirkning, også kjent som BUI, kan bli møtt med bøter, suspensjon eller tilbakekalling av båtførerlisensen og kanskje fengsel.

Konsekvensene av å operere en båt i beruset tilstand kan variere avhengig av omstendigheter som førerens blodalkoholkonsentrasjon (BAC) og antall andre personer som opererer båter samtidig.

Farene ved båtliv under påvirkning:

Å drive båt i beruset tilstand kan være ekstremt farlig både for føreren og passasjerene. Ifølge United States Coast Guard,

"En båtfører som har en blodalkoholkonsentrasjon på eller høyere enn 0,10% er anslått å ha mer enn ti ganger større risiko for å dø i en båtulykke enn en båtfører med en blodalkoholkonsentrasjon på null. Passasjerene er også i langt høyere risiko for skade og død, spesielt hvis de også drikker."

Når man driver båt i beruset tilstand, står føreren og gjestene overfor farer utover de som følger med vanlig båtliv. La oss snakke om de forskjellige farene som førere og passasjerer som har drukket, utsettes for.

1. Fører:

Påvirket og forverret dømmekraft, syn, balanse og koordinasjon er blant de mange negative effektene av alkohol. Derfor er båten mer utsatt for å kantre, og føreren er mindre sannsynlig å være klar over potensielle farer eller andre personer i vannet.

2. Passasjerer:

På grunn av svekkelse av dømmekraft, syn, balanse og koordinasjon som alkohol medfører, er en beruset passasjer like farlig som en beruset fører.

Selv edru båtførere kan være i fare for å bli distrahert av berusede passasjerer. Alkoholkonsum øker risikoen for at en passasjer sklir over bord.

En person som har drukket kan ha problemer med å skille opp og ned i vannet, noe som kan føre til at de svømmer ned til bunnen av vannet i stedet for opp til overflaten.

Alkoholens lovlighet og ansvar:

Det er forbudt å drikke og kjøre, enten i en bil eller på en båt. Hvis en ulykke skjer under båtliv under påvirkning, vil personen bli straffet eller kanskje fengslet.

Straffene varierer fra stat til stat og land, men det er best å anta at det alltid er ulovlig for å unngå problemer.

I USA kan det å bli tatt føre til at førerkortet ditt blir inndratt, i tillegg til de nevnte straffene.

Lovlig drikking:

Selv om det ikke anbefales å drikke og kjøre, kan folk på en båt drikke én til to standarddrikker. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) anbefaler 12 gram av en 5% alkoholdrikk eller 1,5 gram av en 40% alkoholdrikk som en standard. Hvis du har tenkt å operere en båt, gi deg selv minst en times hvile mellom serveringene.

Ofte stilte spørsmål:

Q1. Hva er de andre farene ved å drikke alkohol mens man er ute og seiler?

Drikking kan forverre sjøsyken. Hvis du vet at du er utsatt for sjøsyke, prøv å unngå å drikke så mye som mulig; ellers kan turen bli enda mer ubehagelig.

Q2. Hva skjer hvis du blir tatt for å seile i beruset tilstand?

I slike tilfeller stanses turen, og båten returneres til land eller bryggen. Det er også mulig at båten blir beslaglagt.

Q3. Er 1 til 2 drikke per person absolutt?

Mange faktorer, inkludert kjønn og alder, påvirker hver persons grense. Mens noen mennesker kan drikke mer uten å bli beruset, regnes 1 til 2 drinker som minimum for ansvarlig drikking.

Avslutning:

Til slutt har alkoholkonsum betydelig innvirkning på både båtførere og passasjerer. Å kjøre båt under påvirkning er et risikabelt valg på grunn av svekket kognitiv funksjon, motoriske ferdigheter, økt ulykkesrisiko og juridiske konsekvenser.

For å fremme trygt båtliv, unngå alkoholkonsum mens du er på vannet, og velg en edru fører for å sikre alles sikkerhet. Ansvarlige båtlivspraksiser, opplæring og åpen kommunikasjon kan alle bidra til å forbedre vannsikkerheten og gjøre båtlivet mer hyggelig for alle.

Shop With MarineBroker!
Get Access To Handpicked Boat Accesories in our Shop

Flere nyheter

Hva er dybdegang på en båt.
Hvorfor er båter så dyre?
Hvordan kjøre en båt
Er båter dårlige for miljøet?
Er marinaene klare for elektriske båter?
Er Yamaha-båter gode?
Hvorfor er bananer uflaks for en båt?
Hvor raskt kan en elektrisk båt gå?
Hvilken båt trenger du for en havkryssing?
Hvor er det beste stedet å oppbevare en brannslukningsapparat på en båt?

From Our Boat Database

Astondoa Arrafiq
AB Inflatables Profile F 19
AB Yachts Diamond
Aquanaut Drifter CS 1200 AK
Alpha Vivace
Sanlorenzo Trident
AB Inflatables Lammina 11 AL
Al Shaali Shark 33 F
Astus 16.5
Bavaria SR33 HT
Get FREE access to our boating newsletter
Enter your email below to get access
👇
We have the highest respect for your inbox and only send the best, helpful content.
Dele