Kuka on vastuussa törmäyksen välttämisestä kahden veneen välillä?

schedule
WRITTEN
7 Nov 2023

Yhdessä sanassa molempien veneitä ohjaavien yksilöiden on vastuussa törmäysten välttämisestä. Tämä tarkoittaa, että jokaisella venettä ohjaavalla on velvollisuus käyttää kohtuullista varovaisuutta törmäysten välttämiseksi.

Jos omistat veneen, sinun velvollisuutesi on välttää onnettomuus pitämällä aina silmällä ympäristöäsi, pitämällä nopeutesi turvallisella tasolla ja noudattamalla tarvittavia varotoimia.

Tämä pätee riippumatta siitä, oletko suurilla merillä, vilkkaissa satamissa vai kapeilla kulkuväylillä.

Olet saapunut oikeaan paikkaan, jos olet valmis suorittamaan veneen kokeen tai haluat vain tietää, kuka on vastuussa kahden veneen törmäyksen estämisestä. Veneily voi olla jännittävä ja hauska harrastus, kun se tehdään oikein; siinä on kuitenkin myös mahdollisuus vaaraan.

Yksi vakavimmista riskeistä, joita veneilijät kohtaavat, on joutua törmäykseen. Törmäys tapahtuu, kun toinen veneistäsi, toinen vene tai kiinteä tai kelluva kohde, kuten poiju, laituri tai kivi, törmää veneeseesi.

Onnettomuuksilla voi olla vakavia seurauksia, mukaan lukien kuolema. Siksi on tärkeää omata tarvittava tieto katastrofien välttämiseksi veden päällä.

Kenen syy on veneiden törmäys?

Harkitse asiaa tästä näkökulmasta, mutta jotkut veneilijät saattavat aluksi löytää sen vaikeaksi ymmärtää, miten se voisi olla heidän vastuullaan, jos kyseessä oli ilmeisesti jonkun toisen virhe.

Olet ohjaamassa kapeaa kalastusalusta suurta yli 100 tonnin rahtilaivaa kohti. Sinua ajetaan täydellä vauhdilla, mutta laillisesti sinulla on oikeus paeta paikalta.

Aiotko jäädä paikoillesi vain siksi, että toinen vene teki virheen? Vai yritätkö mieluummin ohjata venettäsi pois toisen aluksen tieltä, joka voisi kirjaimellisesti murskata sen miljooniksi palasiksi? Siirryt uuteen paikkaan.

Ollaksesi vastuussa jostakin, sinun ei välttämättä tarvitse olla syyllinen. On parasta huolehtia siitä, kenen syy se oli myöhemmin, kun kaikki ovat turvassa, ja keskittyä sen sijaan tekemään oikea asia, joka on välttää törmäystä hinnalla millä hyvänsä, kun mahdollisuus omaisuusvahinkoihin, henkilövahinkoihin tai jopa kuolemaan on olemassa.

Veneen törmäysten välttäminen: Kuka on vastuussa?

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) laatimat Kansainväliset säännöt törmäysten estämisestä merellä (COLREGS) ovat varsin selkeitä siitä, kuka on vastuussa siitä, etteivät alukset törmää toisiinsa.

Kansainvälisen ohjeen sääntö 3 mukaan aluksen omistaja, sen päällikkö (tai kapteeni) tai miehistö on vastuussa siitä, ettei vesikulkuneuvo joutuisi törmäykseen ja että he noudattavat merenkulun standardeja.

Jotkut saattavat väittää, että miehistön jäsenillä ei ole samaa tietoa ja asiantuntemusta kuin kapteenilla. Kapteeni on kuitenkin se henkilö, jolla on valtuudet ohjata alusta, ja hänellä ei olisi näitä valtuuksia, ellei hän täyttäisi veneilyturvallisuusvaatimuksia ja muita lakisääteisiä määräyksiä.

Veneen kapteeni kantaa päävastuun törmäysten välttämisestä hinnalla millä hyvänsä. Jos kapteeni ei pysty hoitamaan tehtäviään, toinen komentaja voi astua tilanteeseen ja ottaa tilanteen hallintaansa.

Veneen törmäysvastuun ymmärtäminen:

Kipparin ensisijainen tehtävä on pitää silmällä muita aluksia ja vesikulkuneuvoja ollessaan vesillä. Kuitenkin myös muilla tahoilla on tärkeä rooli navigoitavien vesien turvallisuuden ylläpitämisessä.

1. Veneen ohjaajien rooli:

Veneen ohjaajat, joskus tunnettuina kipparina tai kapteenina, ovat ne henkilöt, jotka ovat vastuussa aluksen ohjaamisesta. He ovat aluksen ohjaajia, johtajia ja toimitusjohtajia, ja heidän vastuullaan on varmistaa, että kaikki heidän alaisuudessaan työskentelevät noudattavat ohjeita turvallisen matkan varmistamiseksi.

Kun on kyse alusten törmäysten välttämisestä, aluksen koko ei ole merkityksellinen. Vastaus kysymykseen "Mitä rahtialuksen kapteenin tulisi tehdä?" on odotetusti sama kuin vastaus kysymykseen "Mitä vesijettioperaattorin tulisi tehdä?"

2. Veneen valmistajien rooli:

Huolimatta siitä, ettei IMO:n COLREGS 72 korosta veneenvalmistajien vastuita alusten törmäysten estämisessä, voimme kuitenkin tunnistaa venealan yritysten roolin eri sääntöjen perusteella.

Esimerkiksi turvallisuusvaatimusten mukainen valvonta edellyttää alustan rakenteen korkeutta, joka mahdollistaa miehistön jäsenen "pysäköimisen" ja toimimisen tarkkailijana turvallisesti. Lisäksi viestintäjärjestelmien on oltava käytettävissä, jotta tarkkailija voi hälyttää sillä välin, kun alus tarvitsee törmäysten välttämiseksi.

Lisäksi venet valmistavien yritysten on asennettava luotettavia navigointivälineitä tuotteisiinsa, kuten globaali paikannusjärjestelmä, magneettikompassi, tutka ja kaikuluotain.

Veneen kapteeni voi tehdä vain rajallisen osuuden törmäysten välttämiseksi. Siksi veneen valmistajan vastuulla on varmistaa, että alus on merikelpoinen ja varustettu turvatoimenpiteillä ja laitteilla, jotka takaavat turvallisemman matkan.

3. Sääntelyviranomaisten rooli:

Merenkulkuviranomaisilla, kuten Yhdysvaltain rannikkovartiosto ja paikalliset liikenneviranomaiset, on tehtävänä valvoa navigointisääntöjen noudattamista, kuten COLREGS 72 ja osavaltioiden veneilyyn liittyvät lait.

Valvontaprosessiin kuuluu säännöllinen tarkastus alusten merikelpoisuudesta ja varmistaminen siitä, että kapteenit ja heidän miehistönsä noudattavat kaikkia sovellettavia kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä.

4. Veneily-yhdistysten ja järjestöjen rooli:

Vaikka turvallisuusmääräysten valvonta ei kuulu heidän tehtäviinsä, veneilyryhmät voivat silti tarjota jäsenilleen (kipparit, kapteenit ja veneiden omistajat) tarvittavan tiedon ja taidot onnettomuuden tai vamman riskin vähentämiseksi vesikulkuneuvoa käytettäessä.

Jokainen organisaatio välittää jäsenilleen sekä näkemyksensä että tehtävänsä. Useimpien järjestöjen palvelujen keskeisenä painopisteenä ovat koulutus, jatkuva oppiminen ja jäsenten avustaminen. American Boating Association ja American Boat and Yacht Council ovat esimerkkejä järjestöistä, jotka palvelevat veneilyyhteisöä.

Veneen törmäysvastuuta vaikuttavat tekijät:

Tietää, kuka tai mikä on syyllinen törmäykseen kahden veneen välillä, voi olla vaikea ja aikaa vievä tehtävä. On otettava huomioon suuri määrä tekijöitä, puhumattakaan kunkin osavaltion voimassa olevista laeista ja säännöistä.

Kuitenkin seuraavat ovat joitakin tekijöitä, jotka ovat yleisesti ottaen vastuun määrittämisen yleisiä tekijöitä missä tahansa merionnettomuudessa:

1. Merenkulun ohjeet:

Veneilijöiden on oltava tietoisia siitä, että jokaisella vesialueella on omat säännöt ja määräykset, jotka ohjaavat veneiden käyttöä. Näissä säännöissä määritellään oikeat navigointimenetelmät. Törmäyksen tapahtuessa tietyt sääntöjen rikkomukset (esim. etuajo-oikeus, nopeusrajoitukset ja ohittamiskäytännöt) voivat vaikuttaa siihen, kuka on vastuussa onnettomuudesta.

2. Todistajat ja todisteet esitetään:

Sekä paikalla olleiden todistajien lausunnot että tapahtumiin liittyvät todisteet voivat tarjota hyödyllistä tietoa siihen johtaneista tapahtumista. Todistajien antamat lausunnot, valokuvat ja videot sekä muut todisteet voivat auttaa selvittämään tapahtumien kulkua ja päättämään, kuka on syyllinen.

3. Vauhti ja etäisyys:

Sekä veneiden matkustamisen nopeus että niiden välinen etäisyys voivat vaikuttaa siihen, kuka on vastuussa mistäkin. Esimerkiksi kun kaksi venettä toimii samalla alueella, toinen veneistä voidaan pitää vastuussa törmäyksestä, jos toinen vene liikkuu liian suurella nopeudella tai ei säilytä turvallista etäisyyttä toiseen veneeseen.

4. Varomattomuus:

Se katsotaan, että vene toimii varomattomasti, jos se ei käytä kohtuullista huolellisuutta, jota siltä odotetaan ja joka johtaa vahinkoon tai vamman aiheutumiseen toiselle osapuolelle. Joitain tunnettuja esimerkkejä ovat veneen käyttö turvattomalla tavalla, riittämättömän tarkkailun ylläpitäminen tai veneilymääräysten rikkominen. Mikäli vaaralliset toimet johtavat törmäykseen, huolimattomuus vaikuttaa siihen, kuka on vastuussa tapahtumasta.

Usein kysytyt kysymykset:

1. Mitä minun pitäisi tehdä, jos olen todistanut veneen törmäyksen?

Veneen törmäyksen todistaminen edellyttää, että veneen kuljettajan on varmistettava oma turvallisuutensa ennen onnettomuuspaikalle siirtymistä. Tilanteen arviointi on tärkeää ennen rannikkovartioston tai hätäpalvelujen soittamista.

2. Minkä roolin navigointivälineet pelaavat törmäysten ehkäisyssä?

urjehtijat voivat parantaa tilannetietoisuuttaan meren ja muiden vesialueiden laajalla alueella, myös vilkkailla vesillä sijaitsevissa vesissä, navigointivälineiden avulla, jotka edistävät veneiden törmäysten välttämistä.

Johtopäätös:

Kuka on vastuussa kahden veneen välisen törmäyksen välttämisestä? Vaikka aluksen, operaattorin tai kapteenin pääasiallinen vastuu on estää veneiden törmäykset, jokaisen aluksella olevan on oltava valppaana ympäristönsä suhteen ja ilmoitettava mahdollisimman pian mahdollisista "vaarantavista" olosuhteista.

Shop With MarineBroker!
Get Access To Handpicked Boat Accesories in our Shop

More news

What Are Jet Boats
Ragnar, the 68 Metre Explorer Yacht for Sale
Sea Ray for Sale – A Comprehensive Guide
Which is the Major Cause of Fatalities Involving Small Boats?
When Will Electric Boats Be Available?
Kando Series Ava Yacht
Why Charter a Yacht
Which Boats are The Most Reliable?
What Determines If A Speed Is Safe For Your Boat?
CL Yachts has launched a new yacht CLX96 29.5m 

From Our Boat Database

Arcadia Arcadia 145
Sanlorenzo Casa
Sanlorenzo Sosa
AB Inflatables Navigo 8 VS
Alumacraft MV1860 AW TL
Sanlorenzo SL94
Allures 51.9
Amsterdamsche Scheepwerf G. de Vries Lentsch Jr Istros
Admiral Explorer 70
Alpha Spritz 102
Get FREE access to our boating newsletter
Enter your email below to get access
👇
We have the highest respect for your inbox and only send the best, helpful content.
Share